Zvoleno nové vedení Jihočeského kraje DSSS

24.06.2015 18:00

JIHOČESKÁ DSSS ZVOLILA NOVÉ VEDENÍ

23.06.2015 17:22

Jihočeská DSSS zvolila nové vedení

23. června 2015 V sobotu 20. června 2015 se konala ve Strakonicích krajská porada KO Jihočeského kraje Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Porady se zúčastnili předseda DSSS Tomáš Vandas a výkonný místopředseda DSSS Jiří Štěpánek. Porady se zúčastnilo 30 členů, zástupců MO z celého kraje. 

Úvodem schůze vystoupil předseda strany, který informoval přítomné jednak o své návštěvě Bruselu, kde byla strana přijata do celoevropské národní strany Aliance for Peace and Freedom (APF). Zdůraznil hlavní náplň stranické práce příštích měsíců, kdy bude nutné co nejostřeji vystupovat proti uprchlickým kvótám a proti snahám vlády zaplavit republiku uprchlíky, přesně podle bruselských direktiv EU.  Nicméně strana se bude i nadále věnovat i ostatním programovým otázkám, například stále vystupovat proti nepřizpůsobivým, protože tento problém stále přetrvává, jen je nyní upozaděn současnými událostmi.

Předseda ve svém projevu zdůraznil, že „zahraniční návštěvy stranických činitelů v Banské Bystrici a v Bruselu jen potvrzují sílu a autoritu DSSS na poli nacionalismu a boje za Evropu národů. Přijetím do APF je DSSS v dobré společnosti evropských nacionalistů, pro které národní boj není prázdný slovem, ale celoživotním posláním“. Neopomněl také zmínit krajské volby v příštím roce, kdy apeloval na včasnou přípravu dělnické kandidátky. „Najít kvalitní kandidáty v Jihočeském kraji nebude problém, protože jen z přítomných na této schůzi by se dala okamžitě sestavit krajská kandidátka“, uvedl na závěr svého projevu předseda strany Vandas.

Z vystoupení jednotlivých předsedů MO byla zřejmá silná vůle posunout stranickou práci v kraji k ještě většímu počtu voličů, protože strana má co nabídnout a mnozí občané se již sami zajímají o stranický program, protože poznávají, že s postupující neradostnou ekonomicko-sociální situací předkládá DSSS ta správná řešení. Probíhá nábor nových členů na základě osobní kontaktní a permanentní kampaně. Důkazem této kampaně je i příprava vzniku dvou nových místních organizaci – Blatná a Český Krumlov.

Na konferenci došlo také k volbě nového vedení KO DSSS Jihočeského kraje, kdy na post předsedy KO DSSS rezignoval ze zdravotních důvodů dosavadní předseda Bedřich Jan Skočdopol. Na základě návrhů MO byl na předsedu KO byl navržen předseda MO DSSS Větřní a zastupitel DSSS Mgr. Otakar Dvořák. Na post místopředsedy KO DSSS byl jednomyslně nominován Bedřich Jan Skočdopol a na pozici tajemníka Václav Kolek. Účastníci konference navržené kandidáty jednomyslně zvolili. Předseda strany jim osobně poblahopřál a ujistil je plnou podporou celostranického vedení jejich práce. Dále vyjádřil poděkování za nasazení, obětavost a příkladnou stranickou práci odstupujícímu předsedovi KO DSSS Bedřichu J. Skočdopolovi

Nově zvolený předseda KO DSSS Mgr. Dvořák ve svém prvním projevu zmínil jednu důležitou věc, a to, že „bez podpory vás všech, nedokážu nic, jedině kolektivní práce, vědomí našich cílů, nás dovede k úspěchu. Jsme tým, který stojí za celostátním stranickým vedení, protože bez vzájemné podpory všech stranických struktur nebude volebních úspěchů“.

V závěrečném slově předseda strany poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem mnoho úspěchů k jejich nelehké práci.

Tiskové centrum DSSS 

 

—————

Zpět