Blog

24.06.2015 21:21

Řeč Tomáše Vandase k účastníkům kongresu APF v evropském parlamentu

 

 

 
Brusel27
 

Vážení přátelé,

 

na úvod bych vám chtěl poděkovat jménem Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) za pozvání na dnešní zasedání Aliance for Peace and Freedom (APF). Mohu vás ujistit, že si tohoto kroku velmi vážíme a chceme zapojením DSSS do této aliance pomáhat i propagaci APF v České republice.

Dělnická strana působí na české politické scéně od roku 2003. V roce 2010 byla režimem soudně rozpuštěna, a to jen proto, že otevřeně kritizovala poměry v České republice, kde se po roce 1989 vytvořil nový totalitní systém, který sice o demokracii hovoří, ale ve skutečnosti potlačuje nepohodlné a opoziční názory.

DSSS je tedy oficiálním nástupcem rozpuštěné strany, přičemž se opět, jakožto nositelé národních myšlenek, potýkáme s represemi ze strany režimu vůči našim funkcionářům, členům a sympatizantům.

Mezi naše programové priority patří obnovení národní suverenity, kterou jsme ztratili po vstupu do Evropské unie. Jsme zastánci spolupráce suverénních států, ale na bázi rovného s rovným, je nám blízká myšlenka Evropy národních států. Odmítáme diktát Bruselu a nesmyslná nařízení a příkazy. Jsme proti federalizaci Evropy a požadujeme referendum o vystoupení České republiky ze současné Evropské unie.

Odmítáme imigraci a z ní plynoucí hrozbu islamizace. Počet imigrantů v Evropě narůstá a Evropa se za posledních dvacet let dostala do těžké situace. Vinu mají vládnoucí politici většiny evropských států a v Bruselu. Právě pod vedením Evropské unie se začal prosazovat tzv. multikulturalismus, který přinesl obrovský příliv imigrantů a islamizaci.

Evropa se nyní potýká s velmi vážnou krizí, která ohrožuje její samotnou existenci. Je proto povinností všech nacionalistů bojovat proti této hrozbě, postavit se imigrační vlně a udělat z Evropy pevnost, která odolá tomuto nebezpečí.

Dělnická strana rovněž prosazuje vystoupení České republiky z vojenských struktur NATO. Nechceme, aby naši vojáci působili jako okupanti v jiných státech a podíleli se na rozbíjení nepohodlných režimů, které se znelíbily Washingtonu. Kam vede nesmyslná politika Spojených států, to dnes můžeme vidět v Libyi, v Iráku či v Sýrii.

Jsem proto velmi rád, že vznikla celoevropská iniciativa APF, která sdružuje národně orientované strany a osoby, a jejímž cílem je společně vystupovat proti nebezpečím, které dnes naši evropskou společnost ohrožují.

S některými z vás se známe a spolupracujeme už delší dobu, a věřím, že i s ostatními navážeme rovněž přátelské vztahy, neboť nás spojuje obava o osud Evropy. Těším se tedy na další spolupráci.

—————

08.02.2014 00:00

GLOSA - Mgr.TOMÁŠ VANDAS

 Stát se vysmívá seniorům 

 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí přidalo důchodcům na rok 2014 v průměru 45 korun.

 Zdá se vám to hodně ? Jsem toho názoru, že jde spíšem o výsměch a urážku seniorů.

 Zatímco v loňském roce byly důchody valorizovány v průměru částkou 137 korun, což

 také není nic závratného, pro rok 2014 to znamená značný pokles, a to v situaci , kdy

 se dramaticky zhoršuje životní situace lidí v důchodovém věku a jejich výdaje často

 jen stěží pokryjí nájem, léky a jídlo. Na jedné straně nám vládní elita neustále

 zdůrazňuje, že se musíme chovat hospodárně, šetřit a rozumně investovat každou

 korunu, a na straně druhé vláda v demisi rozhazuje 180 milionů na odměnách

 úředníků a nechávají se tisknout dámské  kalhotky s bobrem jen proto, aby se

 peníze prostě utratily za každou cenu. Připadá mi, že si našich seniorů nevážíme.

 Vždyť oni celý život poctivě pracovali a státu odváděli daně a další poplatky. Dnes,

 když potřebují pomoci, stát je přehlíží a raději štědře dotuje různé parazity a 

nemakačenka. Je potřeba mít na mysli, že čas  měří každému stejně neúprosně a

jednou i ti mladí budou staří.

 

—————


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.