Vznik MO DSSS Větřní

V dubnu 2013 došlo v místní základní škole k napadení učitele p.Sitty cikánskýmí manželi.Ve stejné době se objevila šikana cikánských dětí vůči českým.V obci se našim spoluobčanům nelíbilo,jak se cikáni chovají na veřejnosti,mají různé výhody,řádí na ubytovnách,atd.Proto jsme se sešli s kamarády a hledali nějaké řešeni,jak této situaci zamezit.Z politických stran a hnutí jsme našli jen jednu,která má ve svých stanovách zcela jinou náplň než ostatní strany.Po prostudování Stanov DSSS a Listinou DSSS jsme se rozhodli,že založíme MO DSSS i ve Větřní.Oslovili jsme předsedu KO DSSS Jižní Čechy,který nás pozval na červnovou schůzi KO DSSS.Jednání se zůčastnili Mgr.Otakar Dvořák,Roman Pospíšil a Václav Ondřej.Vysvětlili jsme příčiny,proč chceme založit MO.Předseda KO DSSS Bedřich Jan Skočdopol nás pozval na další schůzi,která se konala 8.9.2013 v Č.Budějovicích.Před začátkem jednání jsme s ním a s tajemníkem KO Václavem Kolkem založili MO DSSS v obci Větřní.Dle volebního protokolu byl zvolen výbor MO DSSS Větřní ve složení:předseda-Mgr.Otakar Dvořák,tajemník-Roman Pospíšil,pokladník-Václav Ondřej.Zpráva o založení MO+ustanovující listina byly odeslány na ústředí DSSS do Prahy.
V současné době má naše místní organizace DSSS 46 aktivních členů!!!