Vedení naší MO

Vedení MO DSSS VĚTŘNÍ

Vedení MO DSSS VĚTŘNÍ

Roman Pospíšil

předseda MO DSSS Větřní

   tel:724 109 511,www.dsss-vetrni.cz,e-mail:dsss-vetrni@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------
 
   Štěpán Kaluža
   
   tajemník MO DSSS Větřní
   tel:721 854 874
 
----------------------------------------------------------------------------
    Robert Hampl
 
    pokladník MO DSSS Větřní
    tel:727 894 539

—————

Členové Krajské rady DSSS Jižní Čechy

Roman Pospíšil-předseda KO DSSS Jižní Čechy,předseda MO DSSS Větřní,zastupitel města Větřní,člen Republikového sněmu

Václav Kolek-tajemník KO DSSS JČ,člen MO DSSS Větřní

Petr Votýpka- předseda MO DSSS České Budějovice

Roman Straka-tajemník MO DSSS Č.Budějovice

Bedřich Jan Skočdopol-člen MO DSSS Tábor,předseda Smírčí a rozhodčí komise

Iveta Šarlejová-předsedkyně MO DSSS Strakonice,místopředsedkyně KO DSSS Jižní Čechy,členka Republikové revizní komise

Jiří Souhrada-tajemník MO DSSS Strakonice

Michal Vrána-pokladník MO DSSS Strakonice

Štěpán Kaluža-tajemník MO DSSS Větřní

Robert Hampl-pokladník MO DSSS Větřní

Jaroslav Jiránek- pokladník KO DSSS Jižní Čechy 

Jindřich Šafránek-tajemník MO DSSS Tábor

Ing.Jaroslav Mrúz-předseda MO DSSS Tábor

—————